Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019003671
ArkivsakID: 19/3671
Dato: 14.06.2019
Tittel: Fradeling av 3 nye boligtomter på til sammen ca 2900 m2 fra gnr 683 bnr 540, Strandvegen, Brumunddal
Saksbehandler: Tore Hermansson
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS