Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019003423
ArkivsakID: 19/3423
Dato: 05.06.2019
Tittel: Fradeling av ca 700 m2 fra gnr 702 bnr 3, som tilleggsareal til gnr 702 bnr 15, Nordåsvegen 671, Brumunddal
Saksbehandler: Tore Hermansson
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS