Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019003371
ArkivsakID: 19/3371
Dato: 03.06.2019
Tittel: Garasje/Carport m/bod, gnr. 378 bnr. 560, Ekreskrenten 2A, Moelv
Saksbehandler: Pål Ivar Brekke
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: På vent
ACOS Innsyn levert av ACOS AS