Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019002512
ArkivsakID: 19/2512
Dato: 29.04.2019
Tittel: Høring - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)
Saksbehandler: Anne Kari Thorsrud
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS