Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019002468
ArkivsakID: 19/2468
Dato: 25.04.2019
Tittel: Utslippstillatelse - Gnr 3 Bnr 9, 6 - Lillehaugvegen 98, 104
Felles avløpsanlegg
Saksbehandler: Ikram Jacobsen Amro
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: På vent

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS