Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019002220
ArkivsakID: 19/2220
Dato: 11.04.2019
Tittel: Fradeling av 11 nye fritidseiendommer på til sammen ca 9600 m2 fra gnr 814 bnr 1, Øvre Birkebeinerbakken, område H16-H18
Saksbehandler: Tommy Hovland
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS