Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019001688
ArkivsakID: 19/1688
Dato: 15.03.2019
Tittel: Bruksendring fra kontor til leiligheter - gnr 378 bnr 483, Storgata 105
Saksbehandler: Pål Ivar Brekke
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS