Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019001188
ArkivsakID: 19/1188
Dato: 25.02.2019
Tittel: Rive eksistrende fritidsbolig og oppføring av ny, gnr 815 bnr 1 fnr 908, tomt 2116 Rømåsen
Saksbehandler: Jon Gudbrand Sølvsberg
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS