Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019000144
ArkivsakID: 19/144
Dato: 09.01.2019
Tittel: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Saksbehandler: Rita Hidemstrædet
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS