Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018005889
ArkivsakID: 18/5889
Dato: 12.09.2018
Tittel: Pålegg om utbedring av avløpsanlegg, Gnr. 784 bnr. 10 fnr. 1, Tåsåsvegen 540, Furnes
Saksbehandler: Elin Marie Mangerud Melby
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS