Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018005409
ArkivsakID: 18/5409
Dato: 21.08.2018
Tittel: Oppføring av levegg i grense gnr 790 bnr 63 Furnes - gnr 790 bnr 63 fnr - Hammarstuvegen 4
Saksbehandler: Pål Ivar Brekke
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS