Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018002520
ArkivsakID: 18/2520
Dato: 18.04.2018
Tittel: Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 432 bnr. 5, Nordre Kongsveg 570, Brøttum
Saksbehandler: Laila S. Ramstad
Status: Saken er under behandling
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS