Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018001913
ArkivsakID: 18/1913
Dato: 23.03.2018
Tittel: Rive eksisterende bolig/uthus/lysthus og oppføring av ny bolig med carport/uthus, gnr. 755 bnr. 17, Jessnesstranda 54, Furnes
Saksbehandler: Erik Steen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS