Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018001639
ArkivsakID: 18/1639
Dato: 14.03.2018
Tittel: Klge på eiendomsskattetakst, Gnr. 378 bnr. 2 fnr. 4, Storgata 146, Moelv
Saksbehandler: Laila S. Ramstad
Status: Saken er avsluttet
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS