Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2017004993
ArkivsakID: 17/4993
Dato: 29.08.2017
Tittel: Fradeling av inntil 450 m2 fra gnr 506 bnr 4 og inntil 250 m2 fra gnr 506 bnr 11, innløsning av festetomter, Nordmessenvegen 365, Mesnali
Saksbehandler: Lars Mæhlum
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS