Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2017003645
ArkivsakID: 17/3645
Dato: 14.06.2017
Tittel: Røsethagan - reguleringsplan
Saksbehandler: Andrea Mist Björnsdóttir
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Plansaker

Dokument

Milepælsplan

PunktStatus
KontrollpunktPlaninitiativUtført 12.06.2017
KontrollpunktPlanoppstartIkke startet
KontrollpunktUttalelsesfristIkke startet
KontrollpunktRådmannens innstillingIkke startet
Kontrollpunkt1.gangs behandlingIkke startet
KontrollpunktUttalelsesfristIkke startet
KontrollpunktRådmannens innstillingIkke startet
KontrollpunktSluttbehandling - PlanutvalgIkke startet
KontrollpunktSluttbehandling - KommunestyretIkke startet
KontrollpunktKlagefristIkke startet
KontrollpunktBehandling avsluttetIkke startet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS