Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2017002709
ArkivsakID: 17/2709
Dato: 08.05.2017
Tittel: REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN 2017 og 2019
Andre linje i sakstittelen er unntatt offentlighet
Saksbehandler: Jørn Strand
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS