Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2016003091
ArkivsakID: 16/3091
Dato: 09.05.2016
Tittel: Etablering av avløpsanlegg, minirenseanlegg og infiltrasjon i løsmasser - Gnr. 731 Bnr. 46 - Yksetvegen 126, 2388 Brumunddal
Saksbehandler: Elin Marie Mangerud Melby
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS