Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2016001984
ArkivsakID: 16/1984
Dato: 31.03.2016
Tittel: SERVERINGSBEVILLING
Andre linje i sakstittelen er unntatt offentlighet
Saksbehandler: Astrid Petersen Finneid
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS