Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2015007558
ArkivsakID: 15/7558
Dato: 17.12.2015
Tittel: Miljørettet helsevern - Messenlia og Lismarka skoler
Saksbehandler: May Britt Eriksen Norberg
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS