Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2012006940
ArkivsakID: 12/6940
Dato: 14.09.2012
Tittel: EIDSIVA - EIERMØTE, GENERALFORSAMLING, ÅRSMØTE 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Mappa ligger i arkivet - Dokument nummer 77 og 79 - vedrørende transaksjon med Hafslund E-CO AS ligger i egen mappe
Saksbehandler: Jørn Strand
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS