Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2010008622
ArkivsakID: 10/8622
Dato: 01.12.2010
Tittel: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak
Nes Bondelag / sykkelsti
Saksbehandler: Gerd Lodden Solberg
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS