Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2010000894
ArkivsakID: 10/894
Dato: 05.02.2010
Tittel: Regulering for E6 Arnkvern - Moelv
Generelle dokumenter for hele strekningen
Saksbehandler: Tina Marie Østby
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS