Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2009004413
ArkivsakID: 09/4413
Dato: 02.06.2009
Tittel: AVTALE OM UTBYGGING AV VANN- OG AVLØPSANLEGG MELLOM SJUSJØEN OG MOELV (VA-avtale i fjellet)
Saksbehandler: Øyvind Risbakken
Status: Saken er under behandling
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 23

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS