Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2008002565
ArkivsakID: 08/2565
Dato: 25.03.2008
Tittel: HØYFARTSTOG: SØKNAD OM STØTTE TIL UTREDNING OG RAPPORT TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 - 2019 I SAMARBEID MED DEUTSCHE BAHN AG
Saksbehandler: Ole Roger Strandbakke
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS